Đồng Nai

Đồng Nai

Viêt-Nam
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Stade
Sân vận động Đồng Nai (Dong Nai Stadium)
Sân vận động Đồng Nai (Dong Nai Stadium) - Đồng Nai (Dong Nai)
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 20000
Informations
  • Type club masculin
  • Noms Đồng Nai
  • Code NAI
  • Zone Viêt-Nam
Aucune information
Aucun classement
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité
Entraîneur
Thái Sơn Bùi Hữu
Thái Sơn Bùi Hữu Viêt-Nam
Aucune stat disponible
Aucun transfert connu